uabbhk-website_v2-30
uabbhk-website_1-23
appstore-02
appstore-03

活动日历

展览

双年展缩影

中环地铁站J出口艺术管道
12/12/2017 – 11/02/2018

城市感动

香港铜锣湾轩尼诗道500号希慎广场跨层自动扶梯
12/12/2017 – 11/02/2018

又密又绿2.0

中环皇后大道中99号地下社区走廊
12/12/2017 – 11/02/2018

石屎生林

中环统一码头道38号 海港政府大楼前面桥底空间
1/12/2017 – 11/02/2018

同源 & 互

深圳市南山区南头深南大道南头古城
12/12/2017 – 11/02/2018

活动

uabbhk-event-6
开幕 & 闭幕
uabbhk-event-4
演讲 & 研讨
uabbhk-event-3
参观 & 远足
uabbhk-event-2
试验 & 作坊
uabbhk-event-5
表演 & 电影
uabbhk-event-1
交流 & 论坛